CAC Memoriál Bratimira Bjelici 3. 9. 2022 Kyselka (Nechranice)

Kubová výstava CAC - MEMORIÁL BRATIMIRA BJELICE, kemp Ontario v Kyselce

Bratimir Bjelica byl nestorem šarplaninců v Srbsku, zemřel minulý rok.
Protože pro náš klub udělal mnoho dobrého, díky němu jsme získali spoustu kontaktů a radil nám i při chovu, rozhodli jsme se věnovat mu tuto klubovou výstavu na Nechranicích. V minulosti zde posuzoval stejně jako několikrát i na klubové výstavě v Litoměřicích.
Byl to dobrý člověk, byl kamarádem pro řadu z členů klubu.
Posuzovat bude jeho syn - Nebojša Bjelica, Srbsko

výstava je bez zadávání titulu Klubový vítěz

po výstavě se bude konat bonitace

Propozice viz text níže
Přihláška na výstavu i bonitaci pouze on-linZDE 
!!!POUZE POKUD VÁM PŘIHLÁŠKA NEJDE VYPLNIT, POŠLETE NA MAIL sarplaninac@seznam.cz větu: Přihlašuji svého psa/fenu ........(doplňte  jméno) na klubovou výstavu v Kyselce 3. 9.  Můj telefon...... A PŘIPOJTE JAKO PŘÍLOHU FOTOKOPII JEHO PRŮKAZU PŮVODU. 

UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK

I. uzávěrka 17. 8. 2022
II. uzávěrka 26. 8. 2022 PRODLOUŽENA DO 29. 8.
bonitace
26. 8. 2022

Ubytování v kempu Ontario v Kyselce (náhrada za původní místo u Kadaně, kde provozovatel kempu Hradec pozval na dobu naší výstavy i kolotoče).

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH  (pokud jste se hlásili a nenajdete se v něm, okamžitě pošlete sms na 606268086 - kdykoliv).

Božić Goran
PhDr. Cestrová Dagmar
Čulibr Dragan, Srbsko
Dušková Lenka
Haulerová Martina
Hrouda Zdeněk
Charvát Zdeněk
Karpíšek Vlastimil
Kinclová Martina
Kinský Jaroslav
MVDr. Kotoučová Štěpánka
Lehovská Šárka
Miksová Kateřina
Minaříková Jitka
Mondek Martin
Myslivcová Jana
Olmerová Romana
Ouřada Bedřich
Ouřadová Naděžda
Panuška Zdeněk
Prukner Jaroslav
Šajnerová Alena
Šanturovová Petra
Šidák Rostislav
Šístek Josef
Ing. Tůma Pavel


PROPOZICE


Z pověření Českomoravské kynologické unie
pořádá Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků

KLUBOVOU CAC VÝSTAVU
(bez zadávání titulů Klubový vítěz pes a fena)
memoriál Bratimira Bjelici 

pro plemena
ŠARPLANINEC, KRAŠSKÝ OVČÁK A TORNJAK

Zadávané tituly:

CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, 
Nejlepší štěně výstavy, Nejlepší dorost výstavy, Nejlepší dospělý pes výstavy, Nejlepší dospělá fena výstavy, Nejlepší z čestných tříd,

Juniorský vítěz Kyselky 2022, Veterán vítěz Kyselky 2022, Čestný vítěz Kyselky 2022, Vítěz Kyselky 2022

v sobotu 3. 9. 2022

v kempu Ontario Kyselka 

Předběžný rogram výstavy:

Od 9. 30 přejímka psů (u kruhu po dobu posuzování)

10.00 zahájení výstavy a posuzování

asi 14.00 (nebo po skončení posuzování) soutěže, budou-li přihlášeny 


Uzávěrka přihlášek

I. uzávěrka 17. 8. 2022 
II. uzávěrka 26. 8. 2022  

přihlašujte se pouze on-line na webu www.sarplaninec-club.cz nebo případně www.tornjak-club.cz, v případě potřeby volejte 606 268 086    

Rozhodčí: Nebojsa Bjelica, Srbsko

POPLATKY POSÍLEJTE NA ÚČET 882623399/0800, var. symbol 220903
Na účet je možné poslat peníze převodem, ale i složenkou, který typ vybrat, poradí na poště. Do zprávy pro příjemce napište své jméno.

Výstavní poplatky:          pro 1.uzávěrku / pro 2. uzávěrku  

Za prvního psa člen klubu      550 Kč  / 650  Kč   

Za prvního psa nečlen klubu  650 Kč / 750 Kč   

Za dalšího psa  člen               450 Kč / 500 Kč                   

Za dalšího psa nečlen            500 Kč / 550  Kč             

Dorost (všichni)                     250 Kč / 300 Kč                  

Veteráni,  puppy, čestná a mimo pořadí (všichni)            150 Kč / 200 Kč              

Třídy:

Rozdělení tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Po vlastním posuzování soutěže: Dítě a pes, O nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina. Tyto soutěže jsou bez poplatku. (V soutěži párů nemusí! být oba psi v majetku jednoho vystavovatele.)

Tituly:
CAJC ČR, CAC ČR, R. CAC ČR, Nejlepší veterán plemene  - BOV (mezi nejlepším veteránem psem a fenou), Nejlepší mladý jedinec – BOJ (soutěží pes a fena, kteří získali CAJC), Nejlepší dospělý pes a Nejlepší dospělá fena  (soutěží CAC), Nejlepší z čestných tříd (za plemeno) – mezi vítězem třídy čestné psem a fenou, BOB (soutěží Nejlepší pes a Nejlepší fena, BOJ, BOV a Nejlepší z čestných tříd za plemeno). BOS –  získává soutěžící o BOB opačného pohlaví než je BOB. 

Další tituly jen pokud se na výstavu přihlásí více než jedno plemeno:
Juniorský vítěz Nechranic 2022 (soutěží BOJ), Nejlepší z čestných tříd Nechranic 2022 (soutěží Nej čestných tříd), Veterán vítěz Nechranic 2022 (soutěží BOV). Vítěz Nechranic 2022 (soutěží  BOB)

Udělení titulů není nárokové. Pro titul šampion ČR platí ustanovení ČMKU.

Veterinární předpisy: 

1. Všechna zúčastněná zvířata musí mít s sebou očkovací průkaz psa, ověřující jejich totožnost, zdravotní stav a v němž bude dále uvedeno, že: pes je v imunitě proti vzteklině.

2. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Za škody způsobené psem si ručí majitel psa.

Všeobecná ustanovení:
K přihlášce je třeba přiložit také kopii průkazu původu – pokud se hlásíte na klubovou akci poprvé. U těch, kteří už se zúčastnili klubové nebo speciální výstavy, už klub kopii PP má a přiložení je dobrovolné. Pokud chcete zařadit psa/fenu do třídy vítězů nebo čestné, s přihláškou pošlete kopii diplomu šampiona nebo kopii titulu Národní vítěz nebo Klubový vítěz nebo Vítěz klubové výstavy, Vítěz speciální výstavy. Posílat opět nemusí (ale dobrovolně i mohou) ti, kteří již jednou ve třídě vítězů  nebo čestné na klubové nebo speciální výstavě soutěžili a tudíž už klubu jednou oprávněnost soutěžit v této třídě doložili.

U štěňat, u kterých ještě nebyl průkaz vydán, připište poznámku: požádáno + tetovací číslo (uvedeno většinou ve smlouvě o prodeji nebo v uchu zvířete)
- podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru.

- výstava je přípustná všem psům zapsaným v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy
- pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem či vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa
- volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem
- z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru.
- v případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů s výstavou
- neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku
- vystavovatel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu.

Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů tedy pro porušení propozic výstavy nebo výstavních předpisů. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500 Kč řediteli výstavy v průběhu posuzování.

Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Na protest podaný později nebude brán zřetel.

Další důležité informace

BONITACE po skončení výstavy.

 

! UBYTOVÁNÍ možno přímo v kempu   www.obeckyselka.cz/ontario