Krytí a vrh

UPOZORNĚNÍ PRO majitel dovezených psů a fen:
Ke krytí nebudou připouštěni psi a feny v majitele trvale žijícího v ČR, kteří nebudou mít přeregistraci a chovnost zapsanou v ČR. (Rozhodnutí ČMKU.) Další pokyny viz CHOVNOST
(Neplatí pro zahraniční krytí. Tam ale musíte klubu i plemenné knize dle chovatelského řádu doložit, že pes je chovný.

Při krytí potřebujete
- žádost o krycí list - ŽÁDOST O KRYCÍ LIST ON-LINE
- žádost vyplníte nejpozději měsíc před očekávaným krytí 
- za urgentní vyřízení, tj. méně než měsíc před krytím, je dle rozhodnutí členské schůze příplatek - viz ceník
- krycí list si stáhnete z tohoto webu pod tlačítkem PŘEDPISY A FORMULÁŘE
- po nakrytí nahlašte on-line krytí - do 7 dní po nakrytí. HLÁŠENÍ KRYTÍ ON-LINE

Krycí listí v papírové pak pošlete (první část krycího listu) poštou na adresu poradce chovu: MVDr. Štěpánka Kotoučová, U Koupaliště 623, 431 51 Klášterec nad Ohří nebo ho odevzdáte při kontrole vrhu.

POZOR  - povinnost nahlásit narození štěňat klubu je bezprostředně po jejich narození, nejdéle do týdne. NAHLÁŠENÍ VRHU ON-LINE

Druhou část krycího listu si schováte pro plemennou knihu, použijete ji až při přihlašování vrhu na plemennou knihu po kontrole vrhu (tj. nejdříve po dovršení 6. týdnů věku štěňat, u šarplaninců musí být minimální váha štěňat v 6 týdnech 5 kg)
- !!!! do 14 dnů po narození štěňat si na tomto webu pod tlačítkem PŘEDPISY A FORMULÁŘE (také na https://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/tetovani-a-cipovani.htm ) najděte ŽÁDANKU O TETOVACÍ ČÍSLA (čip pak vyplníte až na kontrolní pásek o tetování a čipování), tato tetovací čísla jsou zároveň číslem budoucího průkazu původu. Žádanku pošlete na vrhy@kynologie.cz .
- v PŘEDPISY A FORMULÁŘE si stáhněte KONTROLNÍ PÁSEK (vyplní ho při tetování a čipování veterinář) 
- pro kontrolu vrhu si v PŘEDPISY A FORMULÁŘE stáhněte PŘÍHLÁŠKU VRHU (vyplní poradce chovu při kontrole vrhu) a dá další pokyny. O kontrolu vrhu požádejte poradce chovu, nejpozději po otetování štěňat, tedy v 6. týdnu jejich věku, před odběrem prvního štěněte zájemcem (nelze štěně předat bez předchozí kontroly vrhu).
- pokud některé štěně prodáváte do zahraničí, musí mít EXPORTNÍ průkaz původu. O ten se žádá přes web Českomoravské kynologiské unie. Bez něj nesmíte štěně do zahraničí prodat, domácí PP by mu tam neplatil. 

KLUB ZAJIŠŤUJE SERVIS I PRO NEČLENY KLUBU - tudíž ti musí nejpozději před předpokládaným krytím uzavřít s klubem smlouvu o poskytovaném chovatelském servisu

Pokud nechcete zapisovat vrh na svou chovnou stanici (nemáte ji a nechcete o ni ani žádat), můžete vrh zapsat na chovnou stanici některého chovatele. (Tedy majitel chovné feny bude jiný než majitel chovatelské stanice.) Pak k tomu potřebujete SMLOUVU O ZAPŮJČENÍ FENY - viz tlačítko PŘEDPISY A FORMULÁŘE, musíte ji předložit plemenné knize při zápisu štěňat.

Krytí jedném psem je omezen, rozhodující je kalendářní rok. Příslušný předpis ZDE

Pokud budete mít štěňata, nesmíte je dle Zákona na ochranu zvířt, odst. 6, písm. c) odstavit od feny a předat zájemci štěně dříve než v 50. dni věku.

Přílohy:
-krycí list
-kontrolní pásek pro tetování/čipy (najdete i na webu ČKS: kynologie.cz)
-přihláška vrhu (najdete i na webu ČKS: kynologie.cz)
-žádost o exportní průkaz původu pro štěně (najdete i na webu ČKS: kynologie.cz
-smlouvu o chovatelském servisu poskytovaném klubem nečlenovi (najdete i na webu ČMKU: cmku.cz)
-vzor smlouvy o zapůjčení feny (najdete i na webu ČKS: kynologie.cz)