Pravidla pro využívání on-line prostředí pro činnost klubu

Pravidla pro využívání on-line prostředí pro činnost klubu

Těmito pravidly Klub chovatelů šarplaninců, krašáků a tonrjaků, z.s. (dále jen KCHŠKT) reaguje na možnosti, které přináší  on-line prostor.

Informace členů
Klub běžně využívá pro informace členů svou webovou stránku a svůj facebook, kde zveřejňuje s předstihem i oznámení o klubových akcích.
O plánovaných akcích (členská schůze, klubová a speciální výstava, letní tábory a podobně) informuje členy také v předstihu mailem, pokud člen poskytl funkční mail.
Je povinností člena upozornit klub, pokud svůj nahlášený mail změnil.
Pozvánky na akce může člen dostávat i poštou, pokud o to sám klub požádá.

 

On-line formuláře
Klub využívá přednostně pro žádosti spojené s chodem klubu ve formě on-line. Formuláře lze vyplnit on-line na klubovém webu.
Jde zejména o tyto případy:
přihláška do klubu
žádost o krycí list
hlášení vrhu
hlášení narození štěňat
Vedení klubu může podle potřeby zařadit i další on-line formuláře.
Tyto formuláře mají přednost před verzí v podobě tištěného dokumentu poslaného mailem nebo poštou klubu.

 

Přihlašování na výstavy a bonitace
Klub využívá přednostně přihlášky on-line na výstavu a na bonitaci. Formulář lze vyplnit on-line na klubovém webu.
Klub ponechává i možnost formulář si vytisknout a poslat mailem nebo poštou. Člen klubu nebo majitel zástupce některého z plemen sdružených v klubu, by však měl tištěnou verzi přihlášky k výstavě nebo bonitaci použít jen, pokud skutečně nemůže vyplnit on-line formulář.

 

Ankety
Výbor klubu si uvědomuje, že členové klubu jsou z různých částí republiky a není jednoduché s nimi projednat jakoukoliv situaci, kterou klub aktuálně řeší. Může proto využít on-line ankety, kterou vyhlásí na webu.
Anketa umožní získat přehled o názorech členů, kteří se do ní zapojí, na určitou záležitost řešenou klubem.
Anketu je možné použít jen v případech, kdy daná záležitost nevyžaduje osobní diskuzi členů.
Anketa sice není hlasováním, ale výbor klubu by k ní při svém rozhodování měl přehlédnout.

 

Anketa nenahrazuje volby ani hlasování při členské schůzi, které by měly zůstat formou osobní přítomnosti na členské schůzi vzhledem k tomu, že anketa neumožňuje diskuzi, která je nedilnou součástí rozhodování o dění v klubu. Členská schůze může k výsledku ankety ale přihlédnout.

 

 Schváleno členskou schůzí  9. 4. 2022.