Ze členské schůze 22. 4. 2023, Sázava

Stručná informace ze členské schůze 22. 4. 2023 v kempu Cíl, Sázava

a) výbor byl doplněn o Jaroslava Pruknera a Vlastimila Karpíška za odstupující Libuši Šťastnou (dříve Pipková) a Elvíru Patákovou.
b) schůze schválila akce na rok 2023
c) k hospodaření klubu
vloni větší výdaje, protože jsme zprovoznili nový web, na který jsme si tři roky šetřili. Zájemci tam najdou v podstatě všechno od předpisů, možnosti hlásit se na akce on-line až po přehled vydaných krycích listů a narozených vrhů atd.
Výstavy v roce 2022 byly dvě ztrátové a jedna zisková, i když se započítají bonitace, proto členská schůze zvýšila výstavní poplatky – viz bod h). Členský příspěvek zůstává ve stejné výši.
k chovu:
kontrola DKK byla u 21 šarplaninců, u 17 tornjaků, kromě 2 šarplaninců se stupni 1x C, 1X D všechno negativní, včetně kontroly loktů, které jsou zatím nepovinné.
Krycí listy – šarplaninci vydáno v roce 2022 krycích listů 17, tornjaci vydáno 5. Přehled vydaných krycích listů i to, zda byly využity a jestli se ze spojení narodila štěňata, je na webu – tlačítko CHOV a pak na liště, která se pod tlačítekm rozbalí, klikněte na Přehled žádosti o krytí a krytí. Krašáci 2 krycí listy, ale použit byl jen jeden a narodila se jedna štěňata.
Vloni se u všech plemen narodilo 62 štěňat.

d) revizní komise se rozpadla, zkontrolovala ještě hospodaření za rok 2021, do revizní komise se nikdo nehlásí, vracíme se k funkci supervizora, zvolena Gabriela Lamková. Výbor ji už před schůzí pověřil kontrolou hospodaření klubu za rok 2022. Hospodaření schváleno.

e) ze stanov schváleno vypuštění údaje o konkrétních částkách, o kterých rozhoduje předseda, výbor a členská schůze, původní částky odpovídaly roku 2016, kdy byly do stanov vneseny, částky bude podle potřeby aktuálně upravovat členská schůze

f) byl schválen fond pomoci v nouzi, zásady i číslo účtu je na webu.

g) tornjaci dál zůstávají pod klubem

h) Výstavní poplatky na výstavy organizované klubem se proti původním zvýšily – vzhledem ke zvýšení všech částek na zorganizování výstavy od pohárů po odměnu rozhodčímu (tu určuje čmku) a nákladů na jeho cestu o 100 kč na členy proti loňskému základu, o 150 pro nečlena proti loňského základu pro základní platbu.

ch) Jednotná podoba výstav pořádaných klubem schválena - po vyhodnocení psů budou vyhlášený výsledky za psy (malá best in show), po fenách za feny u šarplaninců. U krašáků a tornjaků zůstává vyhodnocení až po vyhodnocení celého plemene. Pak jsou soutěže o celkové vítěze výstavy.

i) Zrušení poplatku za krytí chovným psem v majetku nečlena klubu.

j) Odsouhlasena soutěž Vyšlápni si

k) Výbor informoval členskou schůzi, že řešil první stížnost na nedodržování etického kodexu (vzájemné chování členů klubu na fb). Oběma stranám výbor doporučil zdržovat se na sociálních sítích vzájemně jakýchkoliv komentářů.

m) Byli vyhlášeni nejúspěšnější psi a feny za každé plemeno.

Plný zápis si může každý člen vyžádat.