Ceník

členský příspěvek

nejméně 500 Kč (horní hranice není dle stanov určena, záleží na uvážení člena)

---

členský příspěvek rodinný příslušník nejméně 300 Kč

---

krycí list

- žádost nejméně měsíc (30 dní) před krytím, poradce chovu má 30 dní na potvrzení

čeln 200, nečlen 400 Kč

---

krycí list

- vystavení ve zkrácené lhůtě, poradce chovu posílá do týdne dle svých časových možností, kratší termín je třeba s ním domluvit

1000 Kč bez ohledu na členství

---

bonitace

člen 600, nečlen 1200 Kč 

---

kontrola vrhu

člen i nečlen 600 Kč 

kilometrové u kontroly vrhu se počítá dle aktuálního sazebník ČMKU

---

za chovatelský servis při krytí psem nečlena klubu - jednorázová platba 500 Kč

- neplatí se při zahraničním krytí

(platí majitel psa při prvním použití psa v chovu viz chovatelská smlouva s nečlenem)

---

výstavní poplatky

- pro členy je sleva na přihlášeného u prvního přihášeného psa 300 Kč, další dle propozic

Částky schválila členská schůze 8. 4. 2017, změnu u výstaních poplatků výbor klubu dne 3. 2. 2024

---

Vystavení PP, zápis importu, přeregistraci chovnosti a další provádí plemenná kniha ČKS dle svého platného ceníku. (Součástí platby za PP je příspěvek pro klub dle momentální smlouvy s plemennou knihou, u nečlena činí dvojnásobek než u člena. Ostatní poplatky plemenné knihy jsou bez podílu pro klub.)