On-line žádost o krycí list

- O krycí list je podle zápisního řádu klubu třeba žádat nejpozději 1 měsíc PŘED očekávaným krytím. Úhradu za vystavení 200 Kč (nečlen 400 Kč) je třeba zaslat na účet klubu 882623399, kód banky 0800, variabilní symbol 099 zároveň s žádostí (jinak nebude krycí list vystaven).

- Za vystavení krycího listu v kratším termínu, minimálně však 1 týden, 1000 Kč (člen i nečlen). Poradce chovu není povinen krycí list vystavit v kratším termínu než týden, záleží na dohodě s ním.

- Rozhoduje datum odeslání on-line žádosti

- Žádost o krycí list vyplňte on-line dole pod tímto textem, k žádosti připojte ústřižek složenky nebo uveďte datum potvrzení o zaplacení ze svého účtu

- Číslo krycího listu najdete v přehledu krytí na tomto webu po schválení poradcem chovu ZDE

- Pokud necháte výběr krycího psa na poradci chovu, přijdou vám na mail i jména doporučených psů. V případě krytí v běžném termínu má poradce na dodání jmen 30 dní. V případě kratkého termínu týden.

- MAJITEL FENY SI MŮŽE NAVRHNOUT AŽ 3 KRYCÍ PSY

U zahraničního krytí je třeba přiložit k žádosti o krycí list kopii průkazu původu psa a doložit jeho chovnost

- Datum krytí, další podmínky atd. si musí majitel chovné feny domluvit s majitelem vybraného krycího psa sám - pokyny najdete v zápisním (chovatelském) řádu a jeho výkladu na tomto webu

*Rebonitace je podmínkou dalšího využití v chovu u feny po třech letech od bonitace nebo od poslední účasti na klubové či speciální výstavě - viz zápisní řád na tomto webu

NEČLEN KLUBU podáním žádosti o krycí list dojednává chovatelskou smlouvu s klubem - servis je stejný jako u členů, ale členové mají na služby poskytované klubem slevu  - smlouvu můžete vyplnit ZDE

KRYCÍ LIST JE MOŽNÉ SI STÁHNOUT K VYTIŠTĚNÍ ZDE  (vyplní majitel feny i majitel psa při krytí)

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png pdf.
Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png pdf.