Přihláška

  • PŘIHLÁŠKA do Klubu chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků se sídlem Maškova 3, 170 00 Praha 7, 
Ičo 67984681
  • Přihlašuji se do Klubu chovatelů šarplaninců, krašáků a tornjaků, z. s., zkráceně Sarplaninac klub, se sídlem v Praze a prohlašuji, že se budu řídit stanovami, zápisním řádem a dalšími předpisy klubu, které souvisejí s chovem šarplaninců a krašského ovčáka i Trojanka. 
  • Moje osobní data může klub používat výhradně jen ve spojení s činností klubu.
  • Členský příspěvek je nejméně 500 Kč ročně, rodinný příslušník 300 Kč. Horní výše poplatku není omezena. Účet je 882623399/0800 ,  var. symbol členské číslo, při přihášení ho nemáte, tudíž pokud je účet na Vaše jméno, není třeba to dál řešit. Pokud platíte z jiného účtu, doplňte do poznámky své jméno.