PROPOZICE na klubovou výstavu Litoměřice 25. 5. 2024

Z pověření Českomoravské kynologické unie
pořádá Klub chovatelů šarpalninců, krašáků a tornjaků (KCHŠKT) 

KLUBOVOU CAC VÝSTAVU se zadáváním titulů Klubový vítěz pes a fena
plemen 
KRAŠSKÝ OVČÁK, ŠARPLANINEC A TORNJAK
v sobotu 25. 5. 2024 při Mezinárodní výstavě psů v Litoměřicích, areál výstaviště

Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB,
Nejlepší štěně plemene, Nejlepší dorost plemene, Nejlepší z čestných tříd plemene,
Klubový vítěz - pes, Klubový vítěz - fena,
Nejlepší štěně Litoměřic 2024, Nejlepší dorost Litoměřic 2024,
Juniorský vítěz Litoměřic 2024, Veterán vítěz Litoměřic 2024, Čestný vítěz Litoměřic 2024, Vítěz Litoměřic 2024

Soutěže na : (lze dohlásit před začátkem posuzování)
Chovatelská skupina (stejná pravidla jako na NV nebo MV)
O nejlepší pes a fena plemene krašák nebo šarplaninec nebo tornjak (pár nemusí být ve vlastnictví jednoho majitele)
Dítě s krašákem, šarplanincem nebo tornjakem od 3 let věku do 8 let včetně, psa musí jistit/jít vedle předvídějícího/ v kruhu i dospělý
Dítě s krašákem, šarplanincem nebo tornjakem od 9 do 15 let, podle potřeby může psa jistit v kruhu dospělý

 

Program výstavy:   Od 8:45 přejímka psů, pak podle časového rozpisu v kruhu     
9.15 zahájení posuzování

Uzávěrka přihlášek- pouze online:       I. uzávěrka 12. 5. 2024           II. uzávěrka 20. 5. 2024

Rozhodčí: Nebojša Bjelica, Srbsko

Přihlášky on-line  ZDE (v případě problémů s přihlášením volejte 602193610 nebo napište na sarplaninac@seznam.cz)


POPLATKY POSÍLEJTE NA ÚČET 882623399/0800, var. symbol 240525
Na účet je možné poslat peníze převodem, ale i složenkou, který typ vybrat, poradí na poště. Do zprávy pro příjemce napište své jméno.

Výstavní poplatky:          pro 1.uzávěrku       pro 2. uzávěrku        

Za prvního psa člen klubu       700 Kč           800  Kč                   
Za prvního psa nečlen klubu   1000 Kč         1100 Kč                     
Za dalšího psa  člen                550 Kč            600 Kč                 
Za dalšího psa nečlen             600 Kč            650  Kč                   
Štěňata, dorost, veteráni člen  250 Kč            250 Kč
Štěňata, dorost, veteráni nečlen 350 Kč         350 Kč
Čestná třída  (člen i nečlen)     500 Kč            500 Kč
Soutěže zdarma
Pro rozlišení plateb při 1. a 2. uzávěrce rozhoduje datum přihlášení on-line

Třídy: Rozdělení tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Po vlastním posuzování soutěže: Dítě a pes, O nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina. Tyto soutěže jsou bez poplatku. (V soutěži párů nemusí! být oba psi v majetku jednoho vystavovatele.) Dohlásit lze ještě v kruhu v době přejímky před posuzováním .

Tituly: CAJC ČR, CAC ČR, R. CAC ČR, Nejlepší veterán plemene  - BOV (mezi nejlepším veteránem psem a fenou), Nejlepší mladý jedinec – BOJ (soutěží pes a fena, kteří získali CAJC), Klubový vítěz pes a Klubový vítěz fena  (soutěží CAJC a CAC a Nejlepší veterán), BOB (soutěží oba Kluboví vítězové a výborný 1 z třídy čestné pes a fena), BOS –  získává soutěžící o BOB opačného pohlaví než je BOB.
Nejlepší z čestných tříd plemene – mezi vítězem třídy čestné psem a fenou.

Další tituly jen pokud se na výstavu přihlásí více než jedno plemeno:
Juniorský vítěz Litoměřic 2024 (soutěží BOJ), Nejlepší z čestných tříd Litoměřic 2024 (soutěží Nej čestných tříd plemene), Veterán vítěz Litoměřic  2024 (soutěží BOV). Vítěz Litoměřic 2023 (soutěží  BOB)
Udělení titulů není nárokové.
Tituly CAJC a CAC lez využít pro získání titulu Junioršampion ČR, Šampion ČR, Grandšampion ČR i Veterán šampion ČR – podmínky pro získání těchto titulů určitě ustanovení ČMKU.

Veterinární předpisy:
1. Všechna zúčastněná zvířata musí mít s sebou očkovací průkaz psa, ověřující jejich totožnost, zdravotní stav a v němž bude dále uvedeno, že: pes je v imunitě proti vzteklině.
2. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení: K přihlášce je třeba přiložit také kopii průkazu původu. Pokud chcete zařadit psa/fenu do třídy vítězů nebo čestné, s přihláškou přiložte kopii diplomu šampiona nebo kopii titulu Národní vítěz nebo Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy. Podrobnosti jsou uvedeny ve výstavním řádu ČMKU.

U štěňat, u kterých ještě nebyl průkaz vydán, připište poznámku: požádáno + tetovací číslo, u tornjaky poslední 4 čísla čipu (uvedeno většinou ve smlouvě o prodeji, tetovací číslo najdete v uchu šarplanince)
- podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru.
- výstava je přípustná všem psům zapsaným v plemenných knihách FCI, kteří dosáhli den před výstavním dnem stáří požadovaného pro zařazení do třídy
- pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem či vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa
- volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem
- z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav, vylučují se háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním
zákrokem k odstranění vady v exteriéru.
- v případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů s výstavou
- neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku, odhlásit se z výstavy s nárokem na vrácení poplatku lze pouze do data druhé uzávěrky
- vystavovatel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu, se zveřejněním výsledků výstavy
- vystavovvatel nesmí jednat v rozporu s oprávněným zájmem rozhodčích, zejména na zachování jejich dorbého jména a pověsti. Svým jednáním a vyjadřováním nesmí rozhodčímu způsobovat škodu. Je povinen se zdržet vyjadřování na sociálních sítích k osobě rozhodčího, jejich osobnímu životu, národnosti, náboženství, víře, pohlaví, sexuální orientaci, věku, zdravotnímu stavu, postavení atd. Rovněž je povinne se zdržet hanlivých, vulgárních a dalších podobných komentářů. 

Protest: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů tedy pro porušení propozic výstavy nebo výstavních předpisů klubu nevo ČMKU. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 700 Kč řediteli výstavy v průběhu posuzování.

Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Na protest podaný později nebude brán zřetel.

Další důležité informace
UBYTOVÁNÍ možnost jsme ověřili v kempu Úštěk (u jezera Chmelař) (14 km od výstaviště), případně hotel Racek naproti kempu.
Objednávejte ubytování co nejdříve!